A+ A A-

Geograficzne rozmieszczenie epicentrów trzęsień ziemi pozwala na wydzielenie obszarów o różnej aktywności sejsmicznej: sejsmicznych, asejsmicznych i pensejsmicznych.

rozmieszczenie trzesien3Rozmieszczenie trzęsień ziemi na świecie. Źródło: British Geological Survey

Obszary sejsmiczne: trzęsienia ziemi bywają tu częste i są bardzo silne. Obszary te grupują się w dwóch pasach:

  • W pasie śródziemnomorskim i jego przedłużeniu ku wschodowi, ciągnącym się od Hiszpanii i Portugalii na zachodzie, przez Pireneje, Alpy, Włochy, kraje bałkańskie, Azję Mniejszą, Himalaje, Pamir, Tien-szan, aż po Birmę i Wyspy Archipelagu Malajskiego.
  • W pasie dookoła Pacyfiku, obejmującym Kordyliery Ameryki Północnej i Południowej, Aleuty, Wyspy Japońskie, Filipiny, Nową Zelandię, i wyspy Melanezji.

Obszary pensejsmiczne: o słabej aktywności sejsmicznej. Są to współczesne obszary zapadliskowe, np. rów reński, rowy afrykańskie lub rów Morza Martwego albo stare masywy górskie odmłodzone przez ruchy neotektoniczne, jak np. Masyw Centralny we Francji.

Obszary asejsmiczne: wolne od trzęsień ziemi lub charakteryzujące się bardzo słabą aktywnością sejsmiczną. Zalicza się do nich między innymi: Wschodnią Europę, Syberię, Kanadę, Brazylię, większą część Afryki i Australii.

Grzegorz Wróbel
Państwowy Instytut Geologiczny

Trzęsienia ziemi

Gdzie ziemia trzęsie się najczęściej…

Geograficzne rozmieszczenie epicentrów trzęsień ziemi pozwala na wydzielenie obszarów o różnej aktywności sejsmicznej: sejsmicznych, asejsmicznych i pensejsmicznych.

17-08-2012 Wyświetleń:18398 Trzęsienia ziemi Grzegorz Wróbel

Anatomia trzęsienia ziemi

Powierzchnię Ziemi przywykliśmy traktować jak stabilną opokę, której możemy w pełnić zaufać - wznosić na niej wielkie budynki, mosty, drogi...

17-08-2012 Wyświetleń:6846 Trzęsienia ziemi Grzegorz Wróbel

Dlaczego ziemia się trzęsie?

Wszystko przez te płyty! Ziemia składa się z kilku warstw, które charakteryzują się różnymi właściwościami fizycznymi i chemicznymi. Zewnętrzna, sztywna warstwa...

17-08-2012 Wyświetleń:11973 Trzęsienia ziemi Grzegorz Wróbel

Wulkany

Opady piroklastyczne

Opady piroklastyczne tworzą materiały piroklastyczne transportowane przez atmosferę (lub wodę) w suspensji lub balistycznie i osadzane grawitacyjnie na lądzie lub w wodzie.

17-04-2013 Wyświetleń:4205 Zagrożenia wulkaniczne Elżbieta Jackowicz

Zapobieganie skutkom erupcji

wulkan Popocatepetl

Od lat rozwijane są badania umożliwiające prognozowanie terminów i skali przyszłych erupcji oraz ich następstw. Podstawą tych badań jest wszechstronny, ciągły monitoring czynnych obecnie wulkanów i obszarów aktywnych wulkanicznie. Monitoring...

19-04-2013 Wyświetleń:11750 Zagrożenia wulkaniczne Elżbieta Jackowicz

Lahary

Lahary są potokami składającymi się z mieszaniny materiałów skalnych pochodzenia wulkanicznego ze sporą niekiedy domieszką osadów pochodzenia lądowego, gleby, roślinności oraz wody. Składnikami pochodzenia wulkanicznego są osady piroklastyczne (od popiołu...

17-04-2013 Wyświetleń:3781 Zagrożenia wulkaniczne Elżbieta Jackowicz

Osuwiska

Jak unikać zagrożeń osuwiskowych?

Obszary, na których występują osuwiska, powinny być całkowicie wyłączone z zabudowy lub zabudowa powinna być zdecydowanie ograniczona. Zasięg występowania osuwisk...

17-05-2013 Wyświetleń:6812 Osuwiska Jacek Rubinkiewicz

Formy osuwiskowe

Każde osuwisko powstaje w sposób indywidualny, zależny od budowy geologicznej podłoża, ukształtowania powierzchni terenu i warunków wodnych – stąd wielka...

17-05-2013 Wyświetleń:6808 Osuwiska Jacek Rubinkiewicz