A+ A A-

Zupełnie nieprzypadkowo czwartorzęd jako najnowszy okres w historii Ziemi stał się dla nas kluczowy. To właśnie w nim żyjemy, dlatego musimy go poznać, aby zrozumieć i przewidzieć zmiany, które zachodzą na naszych oczach. Geolodzy, paleolimnolodzy i peleobiolodzy z ING PAN badają najmłodsze osady Ziemi, zapisane na dnie jezior.
Instytutu Nauk Geologicznych PAN