A+ A A-

Czwartorzęd jako najnowszy okres w historii Ziemi jest dla nas najważniejszy. To właśnie w nim żyjemy, dlatego musimy go poznać, zrozumieć i przewidzieć zmiany, które zachodzą na naszych oczach. Geolodzy, speleolodzy i peleobiolodzy z ING PAN zabierają nas w tajemniczy świat jaskiń, w których znajdują się najmłodsze osady Ziemi. To właśnie w niedostępnych jaskiniach - naturalnych archiwach - zapisana jest nasza historia sprzed tysięcy lat.
Instytutu Nauk Geologicznych PAN