A+ A A-

W historii Ziemi zlodowacenia występowały kilkukrotnie. Wtedy znaczne obszary naszego globu pokryte były lądolodem (podobnym do tego, który dziś pokrywa Antarktydę). Powierzchnię ziemi kształtują również lodowce górskie, które obserwować można współcześnie na wszystkich kontynentach.
Wykład dr Tatiany Woroncowej-Marcinowskiej z Muzeum Geologicznego Państwowego Instytutu Geologicznego w ramach XVI Festiwalu Nauki w Warszawie. 27 września 2012 r.
Wszechnica