A+ A A-

O co tyle zamieszania? Wszyscy z nas bez problemu dostrzegają różnice w budowie ciała kota, jaszczurki, żaby, ptaka czy nietoperza. Natomiast mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że miały one jednego, wspólnego przodka. Było nim zwierzę niepodobne do żadnego z tych, które dzisiaj znamy. Miało cechy pośrednie między rybą a płazem, było wyposażone w cztery kończyny...
National Geographic - Na tropach nauki